Iedereen in Nederland is voor kraamzorg verzekerd in de basisverzekering. Dit betekent dat de kosten voor kraamzorg altijd worden vergoed door jouw zorgverzekering. Wel geldt er een eigen bijdrage, dit is landelijk bepaald en vastgesteld op €4,70 per uur (2022). Het eigen risico is niet van toepassing op kraamzorg. De kosten van de eigen bijdrage zijn bij alle kraamorganisaties gelijk. De zorgverzekeraar kan in de polisvoorwaarden hebben bepaald dat het aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld op basis van het LIK (Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg). Ben je aanvullend verzekerd? Dan kan het zijn dat deze eigen bijdrage volledig of gedeeltelijk vergoed wordt. Informeer bij je zorgverzekering om eventuele verrassingen te voorkomen.